Проект "Хибридно заваряване"
CRAFT проект по 5-а Рамкова програма. Изпълнява се по договор GIST-CT-2002-50200 с Европеиската комисия. Координатор е "Цепа Лазертехник", Швеция и в него вземат участие Технологичният парк "Инасмет" в Испания, както още десет малки и средни предприятия от Испания, Швеция, Италия, Дания, България.
Проектът е изпълнен в периода 2002-2004г.