Проект "Лаборатория за лазерна безопасност"

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЛАЗЕРНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ “САТУРА” АД

 

 

                       

 

  

 

През 2008г. дружеството започна работа по проект от програма ФАР: "Изграждане на информационна и лабораторна инфраструктура на Клъстер “Лазери и оптика“ – Пловдив", като съизпълнител по договор №  BG 2005/ESC/G/CDI-II-002 от 01.03.2008 год. с МИЕ.

 

В този проект "Сатура" АД участвува в дейностите, свързани със създаването на лаборатория за лазерна безопасност.

 

Проектът е завършен през април 2009г. В резултат на неговото изпълнение, беше създадена Лаборатория за лазерна безопасност, оборудвана със съвременна апаратура за измерване на лазерни параметри.

       Лаборатория за лазерна безопасност