Проект "Модулна система"
                                              

                                                             

 

 

 

В периода от октомври 2005г. до април 2008г., МИЛИТ "Сатура" АД изпълни иновационен проект "Модулна система за високоскоростно прецизно рязане на листови материали, с използване на високотехнологични източници" на българския Национален Иновационен Фонд (НИФ).

 

По силата на Договор ИФ-02-10 / 24.10.2005г., сключен с ИАНМСП, МИЛИТ "Сатура" АД изпълняваше функциите на координатор и съизпълнител на проекта.

 

Проекта като цяло се изпълни от група партньорски фирми-съизпълнители, както следва:

 

ü     "Сатура" АД

ü     Лаборатория "CAD/CAM/CAE в индустрията” към ТУ-София

ü     фирма "Росса" ООД, София

ü     фирма "ЕТА 17" ООД, София

 

 

Като краен резултат от изпълнението на проекта, е изработен и изпитан прототип на нова машина за лазерно рязане "МС 1530L", чийто параметри са на съвременно техническо ниво.